چینی وو راهنمای تلفظ

[吳语]

پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 495
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.918
  • واژه‌های تلفظ نشده: 242