چینی وو راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: چینی وو [吳语] پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 376
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.701
  • واژه‌های تلفظ نشده: 205