زبان: چینی وو [吳语]

پيوستن به تلفظ های چینی وو

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 414
  • واژه‌های تلفظ شده: 10.813
  • واژه‌های تلفظ نشده: 363