فلاندی واژه های تلفظ نشده (از Lêeuw به Bob Vrieling)

زبان: فلاندی [Vlaams] بازگشت به فلاندی