فلاندی واژه های تلفظ نشده (از by به Reks)

زبان: فلاندی [Vlaams] بازگشت به فلاندی

284 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فلاندی [Vlaams]
 • ضبط تلفظ byby [towns]
 • ضبط تلفظ teegnteegn
 • ضبط تلفظ voervoer
 • ضبط تلفظ mè
 • ضبط تلفظ ippervlakippervlak
 • ضبط تلفظ koartekoarte
 • ضبط تلفظ polletiekerpolletieker
 • ضبط تلفظ poarpoar
 • ضبط تلفظ woaromwoarom
 • ضبط تلفظ iederêeniederêen
 • ضبط تلفظ oaoa
 • ضبط تلفظ makoarmakoar
 • ضبط تلفظ toesteekntoesteekn
 • ضبط تلفظ moandmoand
 • ضبط تلفظ denden
 • ضبط تلفظ dada [particle]
 • ضبط تلفظ nienie [NO, harry potter, častice, número de identificación de extranjero, extrajería, extranjero, names]
 • ضبط تلفظ jeje [conjunctions, learning French, ojo, verbs, conjugation, časovanie, French pronouns]
 • ضبط تلفظ momo
 • ضبط تلفظ etet [conjunctions, tal, cijfers, numbers, tælle, counting, et, learning French, you do not in Finnish, 粵語拼音, 粵語拼音韵母, 粤语拼音, 粤语拼音韵母, Cantonese Chinese Romanization(Jyutping), Jyutping finals]
 • ضبط تلفظ tusschntusschn
 • ضبط تلفظ jenjen [name, abbreviation]
 • ضبط تلفظ olol [articol]
 • ضبط تلفظ goatgoat [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, tagalog, slang]
 • ضبط تلفظ zeze
 • ضبط تلفظ aa [letter, alphabet, conjunction, lettera, alfabeto, preposizione semplice, conjuction]
 • ضبط تلفظ weetnschapweetnschap
 • ضبط تلفظ 't't
 • ضبط تلفظ gygy [Abc, géographie]
 • ضبط تلفظ ReksReks [Pet Name]