زبان:

فلاندی

[Vlaams]

بازگشت به فلاندی

382 واژه های تلفظ شده.