فلاندی واژه های تلفظ نشده (از schoonvaeder به bedde)

زبان: فلاندی [Vlaams] بازگشت به فلاندی

355 واژه های تلفظ شده. بازگشت به فلاندی [Vlaams]