فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به voornaam

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: voornaam تصديق voornaam تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "voornaam". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا