فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به verb

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: verb تصديق verb تلفظ ها