فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به time of day (از achternoene به achterteviern)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: time of day تصديق time of day تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "time of day". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا