فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به sąvoka (kalendorinė a. laiko)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: sąvoka (kalendorinė a. laiko) تصديق sąvoka (kalendorinė a. laiko) تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "sąvoka (kalendorinė a. laiko)". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا