فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به olympische

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: olympische تصديق olympische تلفظ ها

0 كلمات برچسب زده شده با عنوان "olympische".

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟