زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: noun singular

تصديق noun singular تلفظ ها