زبان:

فلاندی

[vls]

بازگشت به فلاندی

دسته بندی: names

تصديق names تلفظ ها