فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به months (از juni به mei)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: months تصديق months تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "months". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا