فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به monosyllable

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: monosyllable تصديق monosyllable تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "monosyllable". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا