فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به male names

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: male names تصديق male names تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "male names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا