فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Jungenname

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: Jungenname تصديق Jungenname تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Jungenname". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا