فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به irregular verb

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: irregular verb تصديق irregular verb تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "irregular verb". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا