فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به house

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: house تصديق house تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "house". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا