فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به first names (از amai به Sofie)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: first names تصديق first names تلفظ ها

7 كلمات برچسب زده شده با عنوان "first names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا