فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به female names (از April به Barbara)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: female names تصديق female names تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "female names". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا