فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به egennamn

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: egennamn تصديق egennamn تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "egennamn". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا