فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Dutch-speaking

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: Dutch-speaking تصديق Dutch-speaking تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Dutch-speaking". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا