فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به color

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: color تصديق color تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "color". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا