فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به België

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: België تصديق België تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "België". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا