فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به artist (از Quentin Matsys به Jacques Daret)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: artist تصديق artist تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "artist". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا