فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals (از paard به ezel)

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animals". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا