فلاندی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به adjective

زبان: فلاندی [vls] بازگشت به فلاندی

دسته بندی: adjective تصديق adjective تلفظ ها

4 كلمات برچسب زده شده با عنوان "adjective". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا