زبان: فلاندی [Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 176
  • واژه‌های تلفظ شده: 638
  • واژه‌های تلفظ نشده: 311