فلاندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فلاندی [Vlaams] پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 165
  • واژه‌های تلفظ شده: 578
  • واژه‌های تلفظ نشده: 348