فلاندی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: فلاندی [Vlaams] پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 121
  • واژه های تلفظ شده: 417
  • واژه های تلفظ نشده: 284