فلاندی راهنمای تلفظ

[Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 184
  • واژه‌های تلفظ شده: 640
  • واژه‌های تلفظ نشده: 331
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه