فلاندی راهنمای تلفظ

[Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 219
  • واژه‌های تلفظ شده: 669
  • واژه‌های تلفظ نشده: 380
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه