زبان: فلاندی [Vlaams]

پيوستن به تلفظ های فلاندی

  • شمار متكلمان: 6.100.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 179
  • واژه‌های تلفظ شده: 638
  • واژه‌های تلفظ نشده: 319
  • فلاندی عكس از Mislav Marohnić

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه