ویتنامی واژه های تلفظ نشده (از xưng bá به học phí)

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] بازگشت به ویتنامی