ویتنامی واژه های تلفظ نشده (از giùm به dốc đứng)

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] بازگشت به ویتنامی