ویتنامی واژه های تلفظ نشده (از đặt mua به hàng không)

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] بازگشت به ویتنامی