ویتنامی واژه های تلفظ نشده (از luồn cúi به khoảnh khắc)

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] بازگشت به ویتنامی