ویتنامی واژه های تلفظ نشده (از đạo Phật به chịu đựng)

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] بازگشت به ویتنامی