ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به tea (از chai به Trà)

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: tea تصديق tea تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "tea". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا