ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به profession

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: profession تصديق profession تلفظ ها