ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به profesión

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: profesión تصديق profesión تلفظ ها