ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به names

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: names تصديق names تلفظ ها