ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Name of a person

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: Name of a person تصديق Name of a person تلفظ ها