ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به conjunction

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: conjunction تصديق conjunction تلفظ ها

5 كلمات برچسب زده شده با عنوان "conjunction". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا