ویتنامی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animals (از ai به gà con)

زبان: ویتنامی [vi] بازگشت به ویتنامی

دسته بندی: animals تصديق animals تلفظ ها