زبان: ویتنامی [Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.714
  • واژه‌های تلفظ شده: 16.328
  • واژه‌های تلفظ نشده: 0
  • ویتنامی