ویتنامی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.310
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.788
  • واژه‌های تلفظ نشده: 81
ویتنامی

عكس از ctsnow