ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.143
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.040
  • واژه‌های تلفظ نشده: 228
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore
واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه