ویتنامی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 2.190
  • واژه‌های تلفظ شده: 11.402
  • واژه‌های تلفظ نشده: 164
ویتنامی

عكس از ctsnow