ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.336
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.383
  • واژه‌های تلفظ نشده: 92
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore
تلفظ های برتر افزودن واژه

نمايش همه

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید

نمايش همه