ویتنامی راهنمای تلفظ

[Tiếng Việt]

پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 3.634
  • واژه‌های تلفظ شده: 17.614
  • واژه‌های تلفظ نشده: 55
  • ویتنامی عكس از AG Gilmore