ویتنامی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ویتنامی [Tiếng Việt] پيوستن به تلفظ های ویتنامی

  • شمار متكلمان: 77.000.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 1.904
  • واژه های تلفظ شده: 9.429
  • واژه های تلفظ نشده: 168
ویتنامی

عكس از ctsnow