ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به utensiles

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: utensiles تصديق utensiles تلفظ ها

3 كلمات برچسب زده شده با عنوان "utensiles". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا