ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numeri

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: numeri تصديق numeri تلفظ ها