ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به numeri

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: numeri تصديق numeri تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "numeri". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا