ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Numbers

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: Numbers تصديق Numbers تلفظ ها

1 كلمات برچسب زده شده با عنوان "Numbers". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا