زبان: ونیزی [vec]

بازگشت به ونیزی

دسته بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها