زبان: ونیزی [vec]

بازگشت به ونیزی

دسته بندی: nom

تصديق nom تلفظ ها