ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به nom (از vaca به caminada)

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: nom تصديق nom تلفظ ها