ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به lingüística

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: lingüística تصديق lingüística تلفظ ها

7 كلمات برچسب زده شده با عنوان "lingüística". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا