ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به languages

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: languages تصديق languages تلفظ ها