ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به elements

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: elements تصديق elements تلفظ ها

7 كلمات برچسب زده شده با عنوان "elements". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا