ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به colour

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: colour تصديق colour تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "colour". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا