ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemistry

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: chemistry تصديق chemistry تلفظ ها