ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به chemistry

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: chemistry تصديق chemistry تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "chemistry". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا