ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به Belluno

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: Belluno تصديق Belluno تلفظ ها