ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به beet

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: beet تصديق beet تلفظ ها

2 كلمات برچسب زده شده با عنوان "beet". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا