ونیزی واژه نامه تلفظ ها: واژه های مربوط به animali

زبان: ونیزی [vec] بازگشت به ونیزی

دسته بندی: animali تصديق animali تلفظ ها

8 كلمات برچسب زده شده با عنوان "animali". ترتيب بر اساس تاريخ | بر اساس محبوبيت | بر اساس الفبا