ونیزی راهنمای تلفظ - فوروو

زبان: ونیزی [Vèneto] پيوستن به تلفظ های ونیزی

  • شمار متكلمان: 2.280.000
  • شمار متكلمان در فوروو: 13
  • واژه‌های تلفظ شده: 7.642
  • واژه‌های تلفظ نشده: 2

واژه های تازه برای تلفظ مشترک شوید